It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Czy tylko mi nie działa sortowanie wg tytułu na podstronie biblioteki gier?

https://www.gog.com/account

Pół gier jest posortowana, a pół w losowych miejscach (przy każdym odświeżeniu inaczej).
Post edited February 25, 2018 by erbello
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
Nie tylko, jest kilka wątków o tym problemie na anglojęzycznym forum, np.
My account seems to be playing musical... chairs?
Ekipa jest świadoma błędu i wkrótce powinien pozostać jedynie mglistym wspomnieniem.