It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Na GOL-u pojawił się artykuł, że EVERSPACE 2 dostał aktualizacje dodającą język polski (wczesną wersje) i pojawią się w niej cytaty z "Cyberiady" Lema.
avatar
KingCastiel: Na GOL-u pojawił się artykuł, że EVERSPACE 2 dostał aktualizacje dodającą język polski (wczesną wersje) i pojawią się w niej cytaty z "Cyberiady" Lema.
Wow! :)