It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
Bhaal025: Nie wiesz o czym piszesz nawet.
avatar
Lexor: A jak inaczej chcesz nazwać dystrubucję plików z polską wersją językową bez zgody autora tychże?
Jeśli ktoś nie posiada oryginalnych płyt z plikami tychże lokalizacji - to piractwo.

Właśnie dlatego nie dodajemy wszystkich lokalizacji, jak leci, ale najpierw staramy się pozyskać zgody ich autorów, co niestety trwa.