It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Z okazji Wielkiej wyprzedaży gier RPG mamy dla was specjalny konkurs!

Od dziś, do 25 stycznia 2021, do godziny 23:59 CET włącznie, macie szansę wygrać jedną z gier z GOG.COM, dostępnych jako nagrody w tym konkursie (do wyboru: Dishonored - Definitive Edition, Ghostrunner, Metro Exodus, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition lub Wasteland 3).

Co zrobić, by wygrać?

1. Sprawdź tytuły w naszej wyprzedaży i napisz, w którą z tych gier najbardziej lubisz grać i jak zarekomendował/-a byś ją swojemu przyjacielowi / przyjaciółce. Odpowiedź uzasadnij (max 750 znaków ze spacjami).

2. Swój pomysł wpisz w komentarzu pod tym postem na naszym forum lub pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebooku. Użyj max 750 znaków (ze spacjami). Pamiętaj, że możesz polecić tylko ten tytuł, który bierze udział w naszej Wielkiej wyprzedaży gier RPG. W komentarzu napisz, którą z gier chcesz wygrać (informacja nie liczy się do liczby znaków zgłoszenia).

Najciekawsze pomysły nagrodzimy kodami na wybraną przez Was grę (napiszcie jej nazwę w komentarzu).

POWODZENIA!

Pełny regulamin konkursu jest dostępny poniżej.
Post edited January 19, 2021 by ponczo_
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:

"Sprawdź tytuły w naszej wyprzedaży (http://bit.ly/3nTkCZT) i napisz, w którą z tych gier najbardziej lubisz grać i jak zarekomendował/-a byś ją swojemu przyjacielowi / przyjaciółce. Odpowiedź uzasadnij (max 750 znaków ze spacjami).".

Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie oryginalnego tekstu dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook lub pod postem na forum GOG.COM. Wybierzemy siedem najciekawszych zgłoszeń i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.

Siedmioro zwycięzców otrzyma jedną z wybranych przez siebie gier z dostępnych w konkursie nagród (Dishonored - Definitive Edition, Ghostrunner, Metro Exodus, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition lub Wasteland 3). Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.01.2021 i trwa do dnia 25 stycznia 2021, do godziny 23:59 CET włącznie(„Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie odpowiedzi w wątku konkursowym na forum w ciągu maksymalnie 2 dni od Daty Zakończenia (niezależnie od tego czy wysłali swoje zgłoszenie na forum, czy pod postem na Facebooku). Zwycięzcy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie na forum GOG, otrzymają nagrodę za pomocą wiadomości prywatnej na GOG.COM. W przypadku gdy zwycięzca wysłał swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku - zwycięzcy zostaną również oznaczeni w komentarzu pod postem z prośbą o samodzielne wysłanie do nas wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca ma dwa (2) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Kod na grę będzie ważny do użycia do końca 30 stycznia 2021 roku. Aby odebrać nagrodę, musisz posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformą społecznościową Facebook. Uczestnik w pełni zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com, koniecznie z dopiskiem "Konkurs RPG".
Post edited January 19, 2021 by ponczo_
Wybór był ciężki, było naprawdę wiele fajnych zgłoszeń! Dlatego postanowiliśmy ostatecznie nagrodzić nie 7, a 12 osób :) Oto lista zwycięzców:

Zgłoszenia na forum:
- mihuk
- erbello
- Mroziciel
- Topolla
- moonfall84
- Sarafan
- NewPyk
- Poeta_Fantom
- ciemnogrodzianin

Zgłoszenia na Facebooku:
- Marcin Tomiczek
- Paweł Pe
- Karol Król

Zwycięzcy z naszego forum otrzymają wybrane nagrody poprzez czat GOG.
Zwycięzców Facebookowych prosimy o wysłanie nam wiadomości prywatnej na oficjalnym profilu GOG.COM :)

Kody z nagrodami są ważne tylko do końca stycznia!
Post edited January 26, 2021 by ponczo_