It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Z okazji Wielkiej wyprzedaży gier RPG mamy dla was specjalny konkurs!

Od dziś, do 25 stycznia 2021, do godziny 23:59 CET włącznie, macie szansę wygrać jedną z gier z GOG.COM, dostępnych jako nagrody w tym konkursie (do wyboru: Dishonored - Definitive Edition, Ghostrunner, Metro Exodus, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition lub Wasteland 3).

Co zrobić, by wygrać?

1. Sprawdź tytuły w naszej wyprzedaży i napisz, w którą z tych gier najbardziej lubisz grać i jak zarekomendował/-a byś ją swojemu przyjacielowi / przyjaciółce. Odpowiedź uzasadnij (max 750 znaków ze spacjami).

2. Swój pomysł wpisz w komentarzu pod tym postem na naszym forum lub pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebooku. Użyj max 750 znaków (ze spacjami). Pamiętaj, że możesz polecić tylko ten tytuł, który bierze udział w naszej Wielkiej wyprzedaży gier RPG. W komentarzu napisz, którą z gier chcesz wygrać (informacja nie liczy się do liczby znaków zgłoszenia).

Najciekawsze pomysły nagrodzimy kodami na wybraną przez Was grę (napiszcie jej nazwę w komentarzu).

POWODZENIA!

Pełny regulamin konkursu jest dostępny poniżej.
Post edited January 19, 2021 by ponczo_
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:

"Sprawdź tytuły w naszej wyprzedaży (http://bit.ly/3nTkCZT) i napisz, w którą z tych gier najbardziej lubisz grać i jak zarekomendował/-a byś ją swojemu przyjacielowi / przyjaciółce. Odpowiedź uzasadnij (max 750 znaków ze spacjami).".

Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie oryginalnego tekstu dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook lub pod postem na forum GOG.COM. Wybierzemy siedem najciekawszych zgłoszeń i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.

Siedmioro zwycięzców otrzyma jedną z wybranych przez siebie gier z dostępnych w konkursie nagród (Dishonored - Definitive Edition, Ghostrunner, Metro Exodus, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition lub Wasteland 3). Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.01.2021 i trwa do dnia 25 stycznia 2021, do godziny 23:59 CET włącznie(„Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie odpowiedzi w wątku konkursowym na forum w ciągu maksymalnie 2 dni od Daty Zakończenia (niezależnie od tego czy wysłali swoje zgłoszenie na forum, czy pod postem na Facebooku). Zwycięzcy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie na forum GOG, otrzymają nagrodę za pomocą wiadomości prywatnej na GOG.COM. W przypadku gdy zwycięzca wysłał swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku - zwycięzcy zostaną również oznaczeni w komentarzu pod postem z prośbą o samodzielne wysłanie do nas wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca ma dwa (2) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Kod na grę będzie ważny do użycia do końca 30 stycznia 2021 roku. Aby odebrać nagrodę, musisz posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformą społecznościową Facebook. Uczestnik w pełni zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com, koniecznie z dopiskiem "Konkurs RPG".
Post edited January 19, 2021 by ponczo_
Disco Elysium

Gra w której próbowałem uderzyć dzieciaka, chybiłem i dostałem ataku serca, stałem się anarcho-kapitalistą, omówiłem teorię rasową z Hitlerem 2.0 i powiedziałem do mojej umiejętności retoryki "fu_ck you"... a to wszystko w pierwszej godzinie gry.

10/10 Jedyna gra RPG, w której mogę być sobą.
Post edited January 19, 2021 by ToeSuckingWizard
Moją ulubioną grą jest Wiedźmin III Dziki Gon i tą też grę poleciłbym moim przyjaciołom.
Dlaczego? Jest kilka powodów.
Po pierwsze chcę, żeby jeden z drugim się podszkolił z tych wszystkich ziółek, ziarenek i jagódek, bo nie chcę, co by który wleciał mi do lasu, zeżarł byle guvvno i odwinął mi Saskię przed drzwiami. (Bez świadków to jeszcze pół biedy).
Po drugie, w końcu może przestaną się bać przyszłych teściowych. Co im taka skoro wyżyją się już na znacznie gorszych szkaradach?
Po trzecie może sobie co nieco pooglądają, jak zapomną o jakiejś ważnej rocznicy i przez miesiąc będą musieli spać na kanapie.
No i ostatnie czwarte- poczują oddech wolnej przestrzeni po prawie roku życia w świecie opanowanym przez zarazę (oby tylko nie Catriony).

Mam nadzieję, że miło się czytało. Jeśli jakimś cudem moje wypociny byłyby interesujące to chciałem powiedzieć, że wprost marzę o własnym egzemplarzu Metro Exodus.
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition. Seria wyznaczyła standardy jak powinno się robić gry rpg. Tytuły, które wyszły znacznie później jak Dragon Age czy Pillars of Eternity dążyły, żeby się do niej zbliżyć. Przepiękne ręcznie malowane tła – dzięki którym grafika nie zestarzała się, pomimo upływu lat, charakterystyczne lokacje, postacie, dialogi - to wszystko zapadało w pamięci. Znakomita ścieżka dźwiękowa, której można słuchać godzinami. Ale przede wszystkim polska pełna lokalizacja. Głosy użyczone przez najlepszych polskich aktorów takich jak: Fronczewski, Kownacka czy Kobuszewski wyniosła tytuł na kolejny poziom, będąc niedoścignionym wzorem jak powinno robić się dubbing. Wszystkie te elementy powodują, że gra jest arcydziełem.

Bardzo dziękuję za możliwość sentymentalnej wycieczki w przeszłość i powspominanie jednej z gier, która ukształtowała mnie jako gracza. Jako potencjalną nagrodę chciałbym Wasteland 3. Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia :)

I apeluję z tego miejsca do CD Projekt i goga o pełne spolszczenie Baldur's Gate III :)
Post edited January 19, 2021 by nowy
<mówi podniesionym głosem>
Przyjacielu mój, musisz zdecydowanie zagrać w Divinity Original Sin 2, ponieważ uważam że jako RPG jest to gra kompletna.
<w powietrzu czuć zapach zainteresowania>
Możesz wybierać z pośród wielu ras postaci a dodatkowo nie masz żadnego limitu co do wyboru klasy postaci! Mało tego nawet jak wybierzesz klasę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwinąć umiejętności odmienne, dzięki czemu Twoja postać może być np. hybrydą maga z łotrzykiem.
<atmosfera rozmowy zaczyna przypominać chwilę przed wybuchem beczki ze strzałami zauroczenia>
Możesz przemierzać świat w pojedynkę, lecz wybierając towarzyszy poznasz ich niesamowite historie, które czasem chwycą za serce, a innym razem wzbudzą pogardę.
Kupuj – nie czekaj!Jako nagrodę wybieram grę Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition.
Gra godna polecenia: Divinity 2: Developer's Cut.
Gra, którą byłbym zainteresowany: Ghostrunner.

Zadanie konkursowe w stylu Hip Hop Yooo:Jesteś Władcą Planet
Masz wiele mocnych zalet
Koperek twoja ksywa
Tak cię szkoła nazywa
Ale znowu czujesz ból
Gdy ci założą ten wór
Ciemna pustka w głowie
Wyobraź to sobie. Yoo

Bully kopa sprzedaje
Prosto w twoją faye
Ale się nie poddajesz
Dumnie na nogi stajesz
Przełączasz na tryb smoka
Atmosfera złowroga
To od wujka Lariana
Mówisz do pawiana. Yoo

R: Dragonajt
Jesteś Dragon Knight
Dragodragonajt. Yooo

R

Idziesz na dywanik
Choć nie taki był planik
Dyrsona zastanawia
Co się tu odnajmania
Z budy chce wyje
Twoje gry sprzedać
Wysłać na leczenie
Goić uzależnienie. Yooo

Ty się nie poddajesz
Mówisz, że nie ma ya*ec
Goblina twarz wesoła
Szczerzy jak stodoła
Wchodzą kitle białe
Kaftan ubierają
Szanse miałeś małe
Do Choroszczy zabierają. Yoo

R
cenzura
Post edited March 06, 2022 by Leuu
Był mroczny okres w dziejach RPG. Okres, w którym gatunek zatracił swoją tożsamość. Kiedy już wszyscy byli przekonani, że era izometrycznych RPG-ów na zawsze dobiegła końca, na scenę wkroczył znajdujący się wówczas na granicy bankructwa Obsidian. Grą, którą chciałbym zarekomendować jest Pillars of Eternity.

Dla wielu izometryczne RPG-i to relikt przeszłości, ale w tej właśnie przeszłości kryje się ich największa siła. Nie chodzi tutaj o grafikę, bo Pillars of Eternity wygląda rewelacyjnie nawet po 6 latach od premiery. Mam na myśli raczej DNA tej produkcji, które można bezgranicznie pokochać, pomimo pewnych archaizmów, jakie ze sobą niesie. Odkrycie tego RPG-owego, izometrycznego DNA daje mnóstwo frajdy, do czego gorąco zachęcam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Uff, było ciężko przez limit znaków. Na początku zrozumiałem, że ma być max 750 słów, a nie znaków. ;) Jako potencjalną nagrodę wybieram Wasteland 3. :)
Post edited January 22, 2021 by Sarafan
The Bard's Tale.
Nie spotkałem się z inną tak lekką, przyjemną i niezobowiązującą rozrywką, z
pozoru prostą, ale polecam zgłębić detale. Przechodziłem ją kilkukrotnie,
aby za każdym razem odkryć nową zawartość, inne wyzwania. Gra tego nie narzuca,
daje tylko możliwości. Czy podróżować z wiernym psem, skorzystać z łatwego
zarobku? Wybór może ułatwić nam grę i zmienić napotykane przez nas przygody.
Podobnie wybrany poziom trudności, zestaw używanych broni i magicznych
towarzyszy. Żonglowanie tymi prostymi mechanikami nadspodziewanie mocno wpływa na
to, czego nasz bohater doświadczy podczas wędrówki. Nie można pominąć doskonałego
efektu pracy aktorów podkładających głos oraz zawartego w grze humoru,
które wpisały się na stałe w historię gier.


Jako potencjalną nagrodę wybieram Metro Exodus.
Drogi Przyjacielu!

W listach wielokrotnie prosiłeś o pomoc w znalezieniu dobrej gry RPG. Dziś spełnię Twoja prośbę. Bound By Flame jest pozycja, która spełni twoje oczekiwania. Historia, walka i rozwój bohatera są na co najmniej dobrym poziomie, ale to, co grę wyróżnia, jest świat. To najlepiej pokazana apokalipsa wśród gier, jakie spotkałem. Tu na każdym kroku czuć upadek i beznadzieje a nasze zwycięstwo nie gwarantuje szczęśliwego końca, może ten upadek nawet przyspieszyć. Tu zgniliznę i zepsucie czuć na każdym kroku. To takie uczucie jak wtedy gdy założyłeś rękawiczkę, w którą Twoja siostra wsypała naszą przynętę na ryby.

Twój przyjaciel,
mihuk

P.S. Jeśli jeszcze masz, to przywieź rękawiczkę z robakami. Pójdziemy na ryby!

-----
Ledwo zmiescilem sie w limicie, a myslalem, ze jestem taki niepismienny.
Jesli szanowne jury zechce wyroznic mnie nagroda, to ja chetnie przyjme Dishonored - Definitive Edition. :)
Post edited January 23, 2021 by mihuk
Czy grałeś w RPGa, w którym choć mogłeś to nie powinieneś kraść, oszukiwać, strzelać wrogom w plecy, zabijać zwierząt? A zachęca się do donacji krwi i wspomagania żebraków? Gdzie renderujesz grafikę wyobraźnią, prowadzisz notatki by się nie pogubić, a głód to większy wróg niż smok. Tu nie wstyd najpierw poczytać poradnik, bo gry w 1985 roku nie były znane z ułatwień.

Jeśli tylko dasz jej szansę odkryjesz, że otwarty świat to nie zestaw mini-gier czy sklepów z ciuchami, ale miejsce gdzie masz wolność wyboru własnej ścieżki. To tytuł w którym na końcu nie ma złego bossa a celem jest dobro samo w sobie.

Odpal Ultimę IV (potem V, VI), zachwyć się pięknymi instrukcjami, zapomnij o trójwymiarowych cudach i zanurz się w wyjątkowym świecie Avatara.

Gdyby coś to chętnie przygarnę Wasteland 3 :-)
Cześć!

Wiele lat temu, gdy dostałem swój pierwszy komputer, szukałem fajnego tytułu growego. Wówczas poleciłeś mi Baldur's Gate. Chcieliśmy ten tytuł wówczas ograć wspólnie, ale z racji, że Internet raczkował, było to niemożliwe. Był to w sumie też moment w którym rozpoczęła się nasza, trwająca do dziś, przyjaźń. Teraz, na GOG.com, jest świetna okazja na odświeżone Baldur's Gate EE. Idealny moment by nabyć ten świetny tytuł i zrobić to co kiedyś było niemożliwe! Tak jak ty mi zarekomendowałeś kiedyś Wrota Baldura, tak ja teraz rekomenduję je Tobie. Chciałbym z Tobą wspólnie zwiedzić Zapomniane Krainy, wsiąknąć w tą niesamowitą historię i... usłyszeć Pana Piotra, gdy jedno z nas będzie się ociągać z opuszczeniem lokacji ;)

Mateusz.

---
Było trudno się zmieścić, ale chyba się udało.
Gdybym był godzien, to poproszę Wasteland 3.
Pozdrawiam :)
Mój przyjacielu byleś mi naprawdę bliski, mój przyjacielu byłeś mi jak brat, ale to prysło gdym dowiedział się, że w Baldur’s Gate: EE ani razu nie grał. Jak to się stało – ja nie wiem, więc czym prędzej nadrób zaległość, bo to hańba, żeś nie zwiedził tego miasta w doborowym towarzystwie bohaterów z Faerun’u. Żeś jako złodziej, mag czy pospolity wojownik nie zatłukł smoka z bronią +3, żeś z Neerą nie flirtował ani z Viconią, żeś nie wsłuchał się w te dźwięki muzyki i świetnej polskiej lokalizacji, żeś nie podziwiał tych pięknych grafik, co się ani na jotę nie zestarzały. A historia? Wsiąkniesz w nią jak w najlepszą książkę, zaś twa rola wielką w niej będzie, choć początki będziesz miał mierne, lecz w tym tkwi magia, w tym tkwi jej sekret.Jeśli moja rekomendacja przypadnie do gustu jury, to ja bym poprosił o Wasteland 3. :)
Choć trudno w to uwierzyć, to istnieje tytuł który oferuje przejmującą historię na poziomie Planescape Torment, przygodę w świecie fantasy niczym Baldur’s Gate, moralne rozterki godne drugiego KotOR[a, czy wreszcie głębię systemu najlepszych RPGów końca ubiegłego wieku.

Tym tytułem jest Pillars of Eternity - gra, która jak płomyk nadziei rozświetliła mrok zapomnianej czeluści, w jakiej do niedawna znajdował się gatunek cRPG, by wreszcie ponownie rozbudzić w milionach ludzi miłość do tego wspaniałego gatunku. To wyłącznie jej możemy zawdzięczać swoisty renesans, jakiego jesteśmy obecnie świadkami.

Cóż, idę tworzyć kolejną postać, bawić się statystykami, przerzucać masę sprzętu i ratować świat od zła...

...tylko, czy aby na pewno?

--

Jako potencjalną nagrodę wybieram Metro Exodus.
Dziękuję i życzę wszystkim powodzenia!