It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Z okazji wyprzedaży Made in Poland mamy dla was specjalny konkurs!

Od dziś, do 25 listopada, do godziny 23:59 CEST włącznie, macie szansę wygrać jedną z gier z GOG.COM, dostępnych w ramach promocji Made in Poland 2020 (do wyboru).

Co zrobić, by wygrać?

1. Wymyśl tytuł i krótko streść fabułę swojej własnej gry, nawiązującej do polskiej kultury, sztuki, historii czy mitologii słowiańskiej.

2. Swój pomysł wpisz w komentarzu pod tym postem na naszym forum.

Najciekawsze pomysły nagrodzimy kodami na wybraną przez Was grę.

POWODZENIA!

Pełny regulamin konkursu jest dostępny poniżej:

REGULAMIN

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:

"Wymyśl tytuł i krótko streść fabułę swojej własnej gry, nawiązującej do polskiej kultury, sztuki, historii czy mitologii słowiańskiej".

Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie oryginalnego tekstu dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook lub pod postem na forum GOG.COM. Wybierzemy dziesięć najciekawszych zgłoszeń i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.

Dziecięcioro zwycięzców otrzyma jedną z wybranych przez siebie gier z katalogu tytułów dostępnych w ramach promocji Made in Poland 2020. Pełna lista tytułów jest dostępna na stronie: https://www.gog.com/promo/made_in_poland_2020 Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu.
Konkurs rozpoczyna się dnia 20.11.2020 i trwa do dnia 25.11.2020 do godziny 23:59 CEST włącznie („Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy otrzymają wiadomość za pomocą Twittera/Facebooka/GOG.COM oraz w formie ogłoszenia na forum GOG.COM w ciągu tygodnia od Daty Zakończenia. Zwycięzca ma siedem (7) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie adresu pocztowego, na który zostaną wysłane nagrody książkowe lub też dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.com.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformami społecznościowymi takimi jak Facebook, Twitter lub YouTube. Uczestnik w pełni zwalnia portale Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i YouTube z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com
Post edited November 20, 2020 by poxi_
Mamy sporo zgłoszeń, również na FB :)
A jeśli chodzi o listę gier to spokojnie, dostarczylibyśmy ją zwycięzcom gdyby nie zanotowali sobie wcześniej na jaki tytuł mają chrapkę. Niedługo ogłosimy wyniki! Pomysły są świetne i musimy chwilę pogłówkować, które nagrodzimy :D
GOG-owe jury po wielu obradach wybrało 10 najlepszych zgłoszeń na konkurs Made in Poland! Oto i one:

Zgłoszenia na forum:
SpiderVermin - Noc paproci
erbello - Kopernik: Władca Planet
ciemnogrodzianin - Żeby Polska
heruan - SWISH, RIP & WHOOP!
ssling - Winter Eagle

Zgłoszenia na facebooku:
• Nukson Sezamek - Latawce nad Soliną
• Grzegorz Chojnacki - Gang Świeżaków
• Michał Krzaq - Parawan defender: the last Janusz
• Grzegorz Grzybowski - Moon's Haunted
• Darek VVawer - Próba tronu

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Co zrobić, by odebrać nagrodę?
• forumowicze: w odpowiedzi na naszą wiadomość podajcie tytuł gry, którą wybraliście
• facebook: prosimy o prywatną wiadomość na nasz fanpage z tytułem gry, którą wybraliście

Lista gier znajduje się pod tym linkiem:
https://www.gog.com/forum/general_pl/wyprzedaz_made_in_poland_bgry_stworzone_w_polsce_do_90_taniejb_b6516/post2
Post edited December 03, 2020 by poxi_
Niebawem wszystkim forumowiczom roześlemy klucze na wybrane gry. Oczekujcie wiadomości od nas ;)
Użytkowników Facebooka prosimy o kontakt z naszym oficjalnym profilem :D