It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Suzerain to tekstowa gra RPG, w której wcielasz się w prezydenta Rayne'a, przewodzisz narodowi Sordland podczas swojej pierwszej kadencji, poruszając się po dramacie politycznym napędzanym rozmowami z członkami twojego gabinetu.

Najnowsze DLC Kingdom of Rizia już wkrótce pojawi się na GOG!

W tej części, jako król Romus Toras, będziesz badać geopolityczne i wewnętrzne konflikty królestwa z perspektywy monarchy. Czy utrzymasz status quo, czy zmienisz go na różne sposoby? Czy nowa era dla Rizii nadejdzie pod twoimi rządami?

Sprawdź już teraz i pamiętaj aby dodać go do listy życzeń i nie przegapić premiery ani żadnej oferty specjalnej!