It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Hipster Alex kontra reszta świata.

YIIK: A Postmodern RPG pojawi się wkrótce, bez DRM, na GOG.COM.

Alex wcale nie jest paranoikiem. To wszyscy inni chcą go dorwać, a świat zupełnie stanął na głowie. Wiedziony nieprzejednanym pragnieniem, by udowodnić swoje pokręcone teorie spiskowe, Alex zbiera armię dziwaków... to jest, oczywiście, oświeconych wojowników. Wraz z nimi przeżyje całą masę przygód typowych dla jRPG. Napotka też kilka mini gier, muzykę electro oraz turowe walki z potworami, których samo istnienie stanowi afront dla praw fizyki... oraz mody.
Post edited January 07, 2019 by Lt_Alenko
YIIK: A Postmodern RPG pojawi się wkrótce na GOG.COM.