It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg.

Sigma Theory: Global Cold War będzie dostępne wkrótce, bez DRM, na GOG.COM.

Nowa technologia ma ponoć na zawsze zmienić zasady gry. Wszyscy czują się nieswojo. Zabójcy, szpiedzy i dyplomaci zostają rozstawieni na globalnej szachownicy, na której już toczy się rozgrywka Zimnej Wojny. Werbuj agentów, wysyłaj ich na misje najwyższej wagi, odkrywaj fragmenty technologii Sigma Theory i handluj nimi lub gromadź je w celu późniejszego wykorzystania. Zbliża się ostateczna konfrontacja. Jak potoczą się losy świata?
Zimna wojna w grach to zawsze rzecz interesująca, a Sigma Theory: Global Cold War tak właśnie się zapowiada :) Gra pojawi sie juz wkrótce na GOG.COM.