It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Anodyne 2: Return to Dust już wkrótce bez DRM.

Eksploruj rozległy, surrealistyczny świat 3D, silnie inspirowany 16-bitowymi grami na konsolę PSX, w kontynuacji Anodyne. Wciel się w Novę, Nano Czyściciela i wymieć ze świata śmiertelnie niebezpieczny Nano Pył. A wszystko to, aby ocalić tajemniczy byt zwany Centrum.
psx=32bit ;)