It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
ZED już dostępne bez DRM.

ZED to opowieść o artyście w podeszłym wieku, pogrążonego w żalu i z postępującą demencją. W snach jego twórczego umysłu dochodzi do rozpadu, a Ty jako gracz masz za zadanie ponownie połączyć wspomnienia artysty w jedną całość.
Gierka dająca do myślenia.