It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Krwiożerczy rój.

Tyranids, nowe DLC do Warhammer 40K: Gladius jest już dostępne, bez DRM, na GOG.COM.

Imperium nigdy nie przepuściłoby okazji, by dać wyraz swojej arogancji. Tym razem zrobili to odbierając wolność Tyranidom i eksperymentując na nich w tajnych placówkach na Gladius Prime. Teraz jednak rój jest na wolności, a jego apetyt nie ma sobie równych. Dzięki zabójczym jednostkom (oraz nowej mechanice rozgrywki), może on dosłownie pochłonąć rozdarty wojną region.
Tyranidzi nadchodzą! Nowe DLC do Warhammer 40K: Gladius trafia na GOG.COM :)