It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Ostrza historii.

Sengoku Jidai GOLD jest już dostępne, bez DRM, na GOG.COM, z rabatem 50% obowiązującym do 6 lutego, do godziny 15:00.

Azja Wschodnia, na przełomie XVI i XVII wieku. Panuje chaos. Twoje zadanie: przywrócić porządek za wszelką cenę - nawet jeśli ma to oznaczać konflikty zbrojne i nurzanie się w odmętach politycznego oportunizmu. Sengoku Jidai to wielowarstwowa strategia turowa, która przywraca do życia konflikt o władzę pomiędzy Chinami, Koreą i Japonią. Graj w trybie kampanii lub w pojedynczych potyczkach i wykorzystaj swoją wojskową przebiegłość, bu pójść prostą drogą po zwycięstwo.
Sengoku Jidai GOLD jest już dostępne, bez DRM, na GOG.COM!