It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Rescue HQ - The Tycoon już dostępne bez DRM. Zgarnij grę 10% taniej do 4 czerwca, do godziny 16:00.

Zbuduj od podstaw i zaprojektuj swoje własne centrum dowodzenia. W Rescue HQ budujesz, organizujesz i zarządzasz zbiorową stacją trzech działów reagowania kryzysowego straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. Mając ograniczony budżet stawiać będziesz czoła trudnym decyzjom i kompleksowym sytuacjom kryzysowym.Potrafisz zachować zimną krew w gorących sytuacjach?
Halo policja, proszę przyjechać na GOGa.