It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
PLANET ALPHA już dostępne bez DRM. Zgarnij grę 50% taniej do 30 maja, do godziny 15:00.

Budzisz się w dziwnym, obcym świecie. Doznawszy ran, samotnie przedzierasz się przez nieznaną krainę, przemierzając piękne zróżnicowane tereny i starając się przetrwać. PLANET ALPHA to piękny, obcy świat pełen zagrożeń i tajemnic, w którym nieustępliwi wrogowie stale depczą ci po piętach, gdy Ty starasz się przeżyć i ujarzmić moc nocy i dnia.
Istna uczta dla zmysłów!