It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
JA JESTEM PRAWEM.

JYDGE jest już dostępny, bez DRM, na GOG.COM, z rabatem 60% obowiązującym do 6 lutego, do godziny 15:00.

Sformalizowane postępowanie karne to przeżytek - teraz Ty jesteś sędzią, ławą przysięgłych i katem w jednej osobie! Wciel się w SYNDZIEGO - cybernetyczną maszynę do zabijania - wybierz broń i ekwipunek pasujące do Twojego stylu gry i wymogów misji, po czym ruszaj na ulice EDENBYRGA, by wymierzać sprawiedliwość! JYDGE to ekstrawagancka strzelanina z widokiem z góry, trybem współpracy na dzielonym ekranie i hordami przestępców, którzy wkrótce przekonają się na własnej skórze, że zbrodnia nie popłaca.
Czas osądzić przestępców! Do oferty GOG.COM właśnie trafił JYDGE!