It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Nie mylić z przebojem Prince'a z lat 80.

Helium Rain jest już dostępne, bez DRM, na GOG.COM, z rabatem 30% obowiązującym do 1 lutego, do godziny 15:00.

W pustce kosmosu niełatwo jest wystartować z własnym biznesem. Czekaj na okazje handlowe, szukaj przynoszących dochody stacji dokujących, wypieraj konkurencję i rozszerzaj flotę. Nie wahaj się ubrudzić sobie rąk (i luf blasterów) podczas dynamicznych starć, ale nigdy nie trać z oczu ostatecznego celu.
Prognoza na dziś wieczór: opady płynnego helu - na GOG.COM właśnie ukazał się Helium Rain :)