It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dawn of Man już dostępne bez DRM. Zgarnij grę 15% taniej do 8 marca, do godziny 10:00.

Stań się wodzem plemienia ludzi sprzed wieków. Prowadź ich podczas ich walki o przetrwanie. Poluj na starożytne stworzenia, paraj się zbieractwem i rzemiosłem, prowadź potyczki, rozwijaj technologię i, przede wszystkim, stawiaj czoła wszystkim wyzwaniom jakie rzuca przed Tobą groźny świat.
To być fajne. :)