It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Ancestors Legacy jest już dostępne bez DRM. Zgarnij grę 50% taniej do 22 marca, do godziny 15:00.

Ancestors Legacy to historycznie wierna strategia czasu rzeczywistego, która czerpie inspirację z prawdziwych dziejów średniowiecznej Europy. Wybierz jedną z czterech dostępnych frakcji i poprowadź ją do zwycięstwa.
No w koncu:)
Fajniutkoooo, będzie grane :D