It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Cześć
Otóż mam problem z heroskami, strasznie lagują w grze (brak płynności), oraz grafika jest okropna jakby na złej rozdziałce. Chciałem odpalić tryb "w oknie", ale nie było takiej możliwości bez ustawienia trybu kolorów 65536. Ustawiełem to przez właściwości --> Zgodność --> Tryb ograniczonych kolorów. Mimo to nie działa. Ktoś może wie jak to rozwiązać?
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
Hej!
Napisz do naszego zespołu technicznego pod tym linkiem: http://bit.ly/GOGTechnical. Pomożemy!