It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
zjawaD: Siema mam problem bo nie wiem jak odpalić heroes 3 przez internet pomażcie mam oryginalna wersje complete
Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z naszą Pomocą :)