It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Zawiadamiamy, że Grandia II Anniversary Edition opuści nasz katalog w środę, 17 czerwca, o godzinie 12:00.

Wszystkie osoby, które kupiły grę wcześniej, będą nadal miały do niej dostęp z poziomu swojej biblioteki GOG.COM.
Dzięki za informację – z wyprzedzeniem!