It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Wejdź w ustawienia konta i sprawdź czy możesz zmienić walutę.
avatar
eveninger: No to sprawa byłaby częściowo rozwiązana - mieszkam w Czechach (zaraz za granicą, ale na czeskiej sieci). Tyle że pracuję w Polsce i tutaj też nie da się włączyć złotówek.
Będąc w Polsce, usuń ciasteczka na gog.com i zaloguj się ponownie.
Wtedy będziesz mógł w ustawieniach konta ustawić PLN, również ceny będą dla Ciebie niższe niż z czeskim ciasteczkiem. :)
Ciasteczko gog_lc powinno wyglądać tak: PL_PLN_pl-PL

Jeżeli w czeskiej sieci spróbujesz coś kupić w PLN i z polską ceną, to GOG powinien przełączyć Cię z powrotem na czeską walutę (lub USD) i czeskie ceny. Moższ spróbować użyć VPN do Polski.
Post edited November 10, 2017 by Johny.