It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dlaczego skoro zmieniłam w ustawieniach konta przez przeglądarkę że chce pln to mam w Galaxy ciągle ceny w $?
Praktyka nie zawsze pokrywa się z teorią ; )

Sprawdź ustawienia pod tym linkiem:
embed.gog.com/account/settings/personal
Post edited March 04, 2018 by mike_cesara
avatar
escapeplan4: Dlaczego skoro zmieniłam w ustawieniach konta przez przeglądarkę że chce pln to mam w Galaxy ciągle ceny w $?
Musisz zmienić to w Galaxy. :) Albo link z postu powyżej, albo w ustawieniach konta w dropdownie z avatarem.