It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witam czy ktoś cie może coś na temat tej gry czy będzie miała naszą lokalizacje jak poprzednie części? Pisałem do wydawcy ale odpowiedzi nie otrzymałem żadnej.


(Ps. Można usunąć ten topic)
Post edited June 04, 2019 by Bhaal025