It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Czy zakupione DLC na GOG Galaxy będzie widoczne dla pełnej wersji ze Steama. W sparowanej bibliotece na GOG?
This question / problem has been solved by Sarafanimage
avatar
marianfr1: Czy zakupione DLC na GOG Galaxy będzie widoczne dla pełnej wersji ze Steama. W sparowanej bibliotece na GOG?
Niestety nie. GOG i Steam to dwie oddzielne platfromy, pomimo tego że można je połączyć za pośrednictwem GOG Galaxy. Zresztą na GOG-u nie da się zakupić DLC, jeśli nie masz na tej platformie też podstawki. Musisz niestety zakupić dodatki tam, gdzie masz podstawową wersję gry, albo zakupić podstawkę jeszcze raz na innej platformie.
avatar
marianfr1: Czy zakupione DLC na GOG Galaxy będzie widoczne dla pełnej wersji ze Steama. W sparowanej bibliotece na GOG?
avatar
Sarafan: Niestety nie. GOG i Steam to dwie oddzielne platfromy, pomimo tego że można je połączyć za pośrednictwem GOG Galaxy. Zresztą na GOG-u nie da się zakupić DLC, jeśli nie masz na tej platformie też podstawki. Musisz niestety zakupić dodatki tam, gdzie masz podstawową wersję gry, albo zakupić podstawkę jeszcze raz na innej platformie.
Dzięki [url=][/url]