It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Hej! W takich sytuacjach najlepiej jest kontaktować się, z którymś z moderatorów forum (lista w przyklejonym wątku). Przekazałam Twoje zgłoszenie odpowiedniemu agentowi.

Obecnie jednak jesteśmy mocno przeciążeni i może to potrwać dłużej niż zazwyczaj :(
Moja osobista skrzynka jest teraz również zapchana jak skrzynki supportu... Wybaczcie zatem jeśli i Wam nie będę w stanie odpowiedzieć zbyt prędko. Eskalowanie zgłoszeń nie jest jednym z moich głównych obowiązków, ale postaram się Wam pomóc na tyle, na ile mogę. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.