It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Niestety to znany błąd :( Ekipa pracuje nad jego naprawą.
Póki co, tymczasowym rozwiązaniem jest zmiana języka na preferowany w aplikacji GOG GALAXY (w ustawieniach samej aplikacji, nie gry) jeśli jej używasz.