It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Nie ruszać się!

Vaporum, steampunkowy eksplorator lochów, oparty o poruszanie się na siatce, otrzymuje kolejne poprawki i usprawnienia, dzięki którym gra staje się bardziej przystępna dla osób z pewnymi niepełnosprawnościami. Dzięki dużej aktualizacji dostępności producenci idą o krok dalej i wprowadzają opcjonalny tryb zatrzymania czasu, dostępny za jednym naciśnięciem przycisku.

Tryb zatrzymania czasu automatycznie pauzuje grę, gdy nie podejmujesz żadnej akcji, dzięki czemu możesz zaplanować swój kolejny ruch, gdy zrobi się gorąco i łatwiej wykonać czynności zależne od czasu, jednocześnie rozwiązując trudną łamigłówkę. Co więcej, Fatbot Games dodali klawiaturę kierunkową na ekranie, aby wzmocnić wrażenie „retro” oraz pola porównania przedmiotów, dzięki którym łatwiej zdecydujesz, którego wyposażenia użyć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aktualizacji dostępności, zapraszamy na blog Fatbot Games.
Fajna gierka :)Dzieki za aktualizacje