It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Trzech wspaniałych.

Witajcie, żeglarze archipelagu Deadfire! Już teraz możecie dorwać w swoje ręce darmowe DLC Scalawags Pack a trzeba powiedzieć, że wygląda ono na naprawdę zdatne do żeglugi.

Trzech nowych członków załogi wraz z sześcioma nowymi ulepszeniami do statku oraz ustawieniem osobowości Dzikus dołącza do przygody. Arrrr, zaiste dziki to kompan!

Gra została również zaktualizowana do wersji v1.1.1, w której zdrapano trochę nieznośnych pąkli z jej kadłuba. Niektóre zmiany dotyczyły interfejsu użytkownika, inne zadań oraz kompanów, a jeszcze inne są uniwersalne, jak np. naprawienie błędu z zawieszaniem się gry po wybraniu opcji wyjścia do pulpitu.