It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Black Geyser: Couriers of Darkness opuszcza fazę wczesnego dostępu na GOG.
Gatunek: RPG
Gra wygląda jak kopia Pillars of Eternity. Ciekawe czy pod innymi względami jest choć w połowie tak dobra, jak PoE. Ostatnio mam mało czasu na rozbudowane RPG-i, ale grę na pewno kiedyś sprawdzę. :)
Rzekłbym nawet, że wygląda jak Baldur! :)
Zdecydowanie warta uwagi. Na pewno kupię za jakiś czas – już choćby z uwagi na gatunek, klasyczne podejście i dbałość o wersję linuxową.
A mnie przypomina Icewind Dale ;)

Co do mechaniki, to na karcie postaci wyróżnione są takie cechy: physique, dexterity, Inteligence, focus, charisma i supernatural - więc i klasycznie, i coś nieznanego.

Na liście życzeń.
Post edited March 22, 2022 by KillingMoon
Wspomniałem o Pillars of Eternity nie przez przypadek, bo i graficznie najbliżej do tej gry i pod względem interfejsu też podobnie. :) Sama koncepcja jest też oczywiście bliska Baldurom czy Icewind Dale, ale charakterystyka najbliższa jest właśnie pierwszym Pillarsom. Oby była chociaż w połowie tak dobra pod względem fabuły i questów.