It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Gra interesująca chociaż minusem są przeciwnicy, jeden alarm i wszyscy się zbiegają, a innym razem są dośc mało spostrzegawczy, to pewnie kwestia stopnia trudnosci gry. Jednak mimo 50 godzin i pełnego parku maszyn nie mogę produkować flar do wypalania chernobylitu. Mam też problem z zaznaczaniem wrogów, mimo że nie wysadziłem radaru.

Podczas drugiego pobytu w osadzie w czerwonym lesie, wchodząc na most od sTRony ogniska wpadłem pod mapę.